default_mobilelogo
flag_hr flag_en flag_de

 

Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša Integrated Pollution, Prevention and Control (IPPC) su regulativni sustavi koji primjenjuju objedinjeni pristup kontroli utjecaja industrijskih emisija u zrak, vodu i tlo, što uključuje određivanje prikladnih mehanizama zaštite okoliša u procesu dobivanja okolišne dozvole za industrijsko postrojenje. Kako bi dobili IPPC dozvolu, operateri industrijskih postrojenja moraju pokazati da su razvili prijedloge za sustavnu primjenu Najboljih raspoloživih tehnika (NRT) radi sprečavanja i nadzora zagađenja okoliša te da zadovoljavaju druge specifične uvjete zaštite okoliša na toj lokaciji.

IPPC se provodi kako bi se ostvarili sljedeći ciljevi u zaštiti okoliša:

  • zaštita okoliša u cjelini sprečavanjem ili smanjenjem na najmanju moguću razinu emisija u zrak, tlo i vodu
  • smanjenje potrošnje energije i sirovina te recikliranje i ponovna uporaba
  • uporaba čiste tehnologije radi smanjenja zagađenja na izvoru
  • poticanje inovacija i odgovornosti industrijskih operatera za razvijanje zadovoljavajućih rješenja za zaštitu okoliša
  • osnivanje centara u kojima bi se na jednom mjestu moglo saznati sve o izradi aplikacija
  • pojednostavljenje i jačanje uloge nadležnih organa

Objedinjeni uvjeti zaštite okoliša odnose se na postrojenja (uključujući stara i nova postrojenja) koja od nadležnih tijela moraju dobiti okolišnu dozvolu. Sva postrojenja u Hrvatskoj koja moraju dobiti okolišnu dozvolu navedena su u popisu djelatnosti koje mogu uzrokovati emisije zagađujućih materija u tlo, zrak, vodu i more u Dodatku I Uredbe o postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša (NN 114/2008).

Tvrtka BIOVINIS d.o.o. ponosni je nositelj ovog certifikata.

 

cert ippc

haccp

Kontaktirajte nas

Braće Krajanski 23, Varaždin, Hrvatska


+385 (0)42/305-074
+385 (0)42/305-079
info@biovinis.eu